เกี่ยวกับเรา

บริษัท We Are Services Management Company ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของการบริการยื่นขอวีซ่าภายในประเทศไทยแบบครบวงจร (One Stop Service) ด้วยบริการที่อำนวยความสะดวกในด้านการจัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนวางแผนการเดินทาง ด้วยความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดที่มอบความสะดวกและรวดเร็วเพื่อให้ผู้รับบริการได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุด 

อ่านเพิ่มเติม

บริการด้านวีซ่า

TOURIST VISA
  • SPECIAL TOURIST VISA (STV)
  • TOURIST VISA (TR)
LONG TERM VISA
  • BUSINESS VISA (IB)
  • BUSINESS VISA (B)
  • NON-IMMIGRANT (O)
  • RETIREMENT VISA
  • VISA ON ARRIVAL (VOA)

บริการของเรา

อำนวยความสะดวกแบบ one stop service ในการยื่นขอวีซ่าและให้คำปรึกษาเรื่องการยื่นขอวีซ่ารวมถึงจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามข้อกำหนดเพื่อมายังประเทศไทยโดยประสานงานกับสถานเอกอัครราชฑูตและสถานกงสุล

อำนวยความสะดวกรับผู้เดินทางที่หน้า GATE ภายในสนามบินและอำนวยความสะดวกแบบ VIP ตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในสนามบิน

บริการรับต่อวีซ่าทุกประเภทในประเทศไทย

บริการจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ประกันสุขภาพ และได้ราคาพิเศษ สำหรับผู้ที่เป็นพันธมิตรกับเรา

บริการดำเนินการขอ Work Permit

บริการและอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีธนาคาร

ผลงานของเรา

ผลงานทั้งหมด