บริการ RT-PCR

  1. อำนวยความสะดวกการตรวจ RT-PCR TEST แบบ Drive Thru โดยที่นักท่องเที่ยวไม่ต้องลงจากรถโดยสาร สะดวกและรวดเร็ว
  2. แจ้งรายงานผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
  3. ประสานงานกับสนามบิน เคาน์เตอร์สายการบิน เพื่อนำส่งผลตรวจก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางขึ้นเครื่องบินโดยสารกลับสู่ประเทศจีน
  4. นำส่งผลตรวจฉบับจริงให้กับไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ ณ อาคารผู้โดยสารจุดเช็คอินเคาน์เตอร์สายการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิและบริการสนามบิน Airport Service
จองเลย

บริการตรวจ Covid-19 นอกสถานที่ ไม่ต้องเดินทาง

  1. ตรวจโควิดนอกสถานที่ พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ครบครัน
  2. ให้บริการตรวจนอกสถานที่ (ขั้นต่ำ 10  คนขึ้นไป หากต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าเดินทางเพิ่มเติม)
  3. ได้รับผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง
  4. บริการสะดวกสบายถึงที่นัดหมายของท่าน
  5. สะดวก รวดเร็ว มั่นใจ ได้รับผลตรวจแม่นยำ
จองเลย

บริการประสานงานกับโรงพยาบาลในเครือหากนักท่องเที่ยวมีผลตรวจโควิดเป็นบวก
อำนวยความสะดวกประสานงานกับโรงพยาบาลในเครือหากนักท่องเที่ยวมีผลตรวจโควิดเป็นบวก
โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับบริการและการดูแลโดยโรงพยาบาลระดับ 5 ดาวและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จองเลย